Współrzędne miejsc wypuszczenia

Wykaz miejsc wypuszczenia gołębi opracowany na postawie danych opublikowanych przez Polski Związek Hodowców Gołębi pocztowych oraz użytkowników portalu Złote Skrzydło.

Pełny ekran